CHI KUNG
De vertaling van chi kung is 'de cultivatie van chi', de vitale energie. Het vormt een belangrijk onderdeel van de Chinese geneeskundige en martiale tradities. Voor gezonde mensen biedt het een mogelijkheid om die gezondheid te behouden en versterken. Zieken kunnen met chi kung stap voor stap hun vitaliteit herwinnen. Ouderen houden met chi kung contact met jeugdige veerkracht. Jonge mensen kunnen hun kracht ermee leren beheersen en richting geven.
Stacks Image 1068
Stacks Image 1072
STAANDE CHI KUNG
Binnen de chi kung traditie zijn er tal van richtingen en interpretaties. Eén van de meest oorspronkelijk stijlen is
zhan zhuang chi kung, vertaald als 'pole standing' en vrij vertaald als 'staan als een boom'. De training bestaat eruit om eerst voor kortere, en later voor langere tijd, in verschillende houdingen te blijven staan. Hoewel dit te eenvoudig lijkt om waar te zijn, blijkt het een fascinerende en opmerkelijk effectieve manier om weerstand en gezondheid te versterken.

Staande chi kung is een compleet systeem voor de energie management. In staande chi kung komen gezondheidsoefening, martiale kunst en lichaamsbewustwording samen. Het is de kunst van de batterij opladen.

TOEPASSING
Staande chi kung kent vele toepassingsgebieden. Het kan ingezet worden om tot een betere lichaams- structuur, en daarmee tot betere prestaties te komen. Over de jaren heen werden reguliere wekelijkse lessen en meerdaagse trainingen bezocht door beoefenaars met een uiterste breed scala aan leeftijd, professionele achtergrond en interesse. Daarnaast groeide over de jaren het aantal chi kung lesprojecten binnen scholen en instituten.

  • muziekonderwijs: lesprojecten in een aantal Nederlandse conservatoria
  • dans en theater: onder meer een doorlopend lesproject aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, DansLab Den Haag
  • individuele sport en teamsport: onder meer heren selectie Nederlandse Hockeybond
  • ondersteuning van andere martiale kunsten: onder meer Nederlandse Aikido Federatie, Stichting Tai Ji Quan Nederland, Schweizerische Gesellschaft für Qigong und Taijiquan
  • ondersteuning in regulier onderwijs: onder meer International Sports, Management, Business
  • stress management voor in het veeleisende stadsleven: onder meer Divosa, Rechtbank Amsterdam, Centrum Werk en Inkomen
  • revalidatie: zie zittende Chi Kung lessen
  • opleidingen Chinese geneeskunde: onder meer nascholingen Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur, Diergeneeskunde Den Hoek, TCMAcademie, Bacopa Linz
Stacks Image 1074
Stacks Image 1088
HUMAN CORE
Standing Chi Kung is the practice of subtle internal connections of the body. It offers ways to understand how body, mind and breathing are intimate related. The research and strengthening of the human core is done in still postural training. The further deepening and testing of the core with the help of in slow and repetitious movements. The application of it all is through fast and intuitive moves, which uses all the bodily and mental resources.

Standing Chi Kung is a method to rediscover well-being, as well as recover and rehabilitate. The foundation lays in deep relaxation, first in lying down postures practiced in a safe environment. After that a whole sequence of postures and movements will follow. Deep relaxation and inner connectedness can thus be practiced under more demanding circumstances. The training will develop a rare mixture of relaxation and strength, which soon will be integrated in daily life. 

Parallel on the way of health there is the development of martial art skills. Instead of learning forms, which maybe empty, the martial abilities are again developed from the very core. A circle expanding form its midpoint. Deep relaxation and interconnectedness needs to be maintained under higher and unexpected pressures and challenges. The simple practice of standing postures open the way for a marvelous development of martial art.
DA CHENG CHUAN
Staande chi kung is het fundament van een befaamde martiale traditie: Da Cheng Chuan. In Da Cheng Chuan training vinden alle martiale bewegingen en toepassingen hun basis in staande chi kung. Stilte in beweging, beweging in stilte.

Er zijn zeven onderdelen van de Da Cheng Chuan training. De  training is niet lineair, van A naar Z, opgebouwd, maar cyclisch. Elk trainingsonderdeel komt op den duur weer aan bod, maar iedere volgende keer met meer verdieping. Net als andere martiale tradities kan Da Cheng Chuan op te duur uitgroeien tot een fascinerende levenslange studie.

Zhan Zhuang Chi Kung: De beoefening van omschreven staande, zittende en liggende houdingen ter versterking van de interne lichaamsstructuur.

Shi Li. Letterlijk ‘power testing’. Het door middel van langzame beweging van de armen en bovenlichaam testen van de herwonnen interne structuur.

Zhou Bu. Looptraining, de equivalent van Shi Li, maar nu voor de benen. Balans en stabiliteit kunnen ook tijdens iedere loopbeweging bewaard blijven.

Fa Jin of Fa Li. Letterlijk ‘explosie kracht’. Oorspronkelijk een belangrijk onderdeel van de martiale training, nu technieken ter verbetering van lichaamscontrole en reactievermogen.

Tui Shou. Letterlijk ‘pushing hands’ of ‘circling hands’. Partneroefeningen om in de praktijk te testen hoe met druk en weerstand om te gaan.

Shi Zhan. De martiale toepassingen van al het bovenstaande.

Jian Wu. Het zich eigen maken van alle trainingsonderdelen, zodat ze als een tweede natuur worden.
De grondlegger van zhan zhuang chi kung in zijn huidige vorm en Da Cheng Chuan was meester Wang Xiang-Zhai, een befaamde beoefenaar van de krijgskunsten (1885-1963). Hij liet zien hoe stabiliteit, kracht en reactievermogen getraind kunnen worden door stil te staan.

Professor Yu Yong-Nian was een leerling van meester Wang. Als medicus introduceerde hij in de vijftiger jaren de zhan zhuang chi kung in Chinese ziekenhuizen. Professor Yu, nu in de tachtig, haalde de zhan zhuang uit de sfeer van de martiale kunsten en maakte het geschikt voor gebruik voor gezondheid en revalidatie.

Peter den Dekker trainde bijna twintig jaar chi kung en Da Cheng Chuan onder sifu Lam Kam-Chuen, een leerling van professor Yu.